Rok za ažuriranje podataka u jedinstvenoj bazi centralong registra obaveznog socijalnog osiguranja

Poslodavci u Srbiji do kraja ove godine (31.12.2020.) trebalo bi da ažuriraju podatke u vezi sa zanimanjima svojih radnika u skladu sa novim, jedinstvenim kodeksom šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti u rada u skladu sa Odlukom o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018).
Ažuriranje podataka

Ažuriranje podataka se odnosi na zanimanje, prema klasifikaciji zanimanja, koje se zahteva za radon angažovanje na određenim poslovima, odnosno random mestu i vrstu i nivo kvalifikacije koji su uslovi za radno angažovnje na određenim poslovima, odnosno random mestu i vrstu i nivo kvalifikacije koje lice ima.

Potrebno je da se prvo da se odradi sistematizacija radnih mesta kako bi se usaglasila radna mesta sa novim zanimanjima tj. sa novim šifrarnicima i da nam dostavite spisak radnika sa novim šiframa zanimanja kao i stepen stručnosti radnika.

Rok je do 31.12.2020. da se ažuriraju podaci.

Novim šifarnikom je obuhvaćeno 3.641 zanimanje i kvalifikacija, a njegov deo su i šifrarnici država, opština i naselja u Srbiji.

Među “novim poslovima” našla su se zanimanja koja ranije zvanično nisu bila prepoznata na tržištu rada. Do usvajanja novog jedinstvenog kodeksa šifara u Srbiji je bila u upotrebi lista zanimanja iz 1990. godine, koja je u najvećem delu prevaziđena zbog dinamičnih promena na tržištu rada koje su uslovile nastanak novih zanimanja i nestanak starih.

Primera radi, nisu bila prepoznata neka zanimanja, naročito u oblasti IKT, pa kada su se programeri prijavljivali na evidenciju NSZ nisu mogli da budu prijavljeni pod šifrom programer, jer ona nije bila prepoznata na tržištu rada.

Nova zanimanja su, primera radi, i javni beležnici i izvršitelji, koja ranije nisu postojala, a novim šifarnikom prepoznata su i brojna zanimanja u oblasti bankarskog sektora.

Novi šifarnik važan je, zbog prepoznavanja zanimanja na tržištu, a njegovo uvođenje, kako se ističe, od velike je važnosti i za praćenje i analizu na tržištu rada u Srbiji.

Izvor: aktivasistem.com

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn