REGISTAR ADMISTRATIVNIH POSTUPKA

Registar administrativnih postupaka predstavlja jedinstvenu elektronsku bazu svih administrativnih postupaka koje sprovode ograni javne uprave kako bi zainteresovani privrednici i građani mogli jednostavno i lako da budu informisani o svemu što im je potrebno da bi dobili neku dozvolu, ostvarili određeno pravo ili ispunili obavezu.
Registar administrativnih poslova

Početkom rada Portala registra omogućeno je da se sve informacije o svim administrativnim postupcima nađu na jednom mestu  i da  sa nekoliko klikova mišem saznate šta je potrebno da podnesete od dokumentacije, na koji račun i koliko da platite i na taj način preduprede gužve na šalterima.

U ovom momentu, u Registru se nalaze postupci koji se odnose na privredne subjekte.  Registar sadrži više od 2.600 postupaka, s tim što je u ovom trenutku javno dostupno 1.600 postupaka koje sprovede republički organi i organi Autonomne pokrajine Vojvodine. Od danas svim privrednicima su dostupni obrasci zahteva, informacije o potrebnoj dokumentaciji koju prilažu uz zahtev, visini i broju računa na koji treba da uplate taksu ili naknadu, informacije na koju adresu treba da upute svoj zahtev ako postupak nije digitalizovan, kao i druge informacije potrebne za uspešno podnošenje zahteva. Broj postupaka će se uvećavati na nedeljnom nivou, a privrednici će na lak i jednostavan način dolaziti do svih neophodnih informacija koje su im potrebne za njihovo poslovanje. Do kraja 2022. godine Registar će sadržati i administrativne postupke koje pokreću građani, dok će izvorni postupci jedinica lokalnih samouprava biti dostupni najkasnije do kraja 2023. godine.

Na ovaj način korišćenjem jednostavne pretrage po ključnoj reči, delatnosti, instituciji i poslovnoj epizodi, brzo i lako, za svega nekoliko sekundi dobijate sve potrebne informacije, bez dugog čekanja u redovima.

Registrom upravlja Republički sekretarijat za javne politike, institucija koja Vladi i državnoj upravi pruža stručnu podršku u modernizaciji, digitalizaciji i transformaciji javne uprave, dok Tehničku podršku pruža Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Sva pitanja i sugestije za unapređenje Portala registra možete uputiti Republičkom sekretarijatu za javne politike na elektronsku adresu rap@rsjp.gov.rs

Izvor: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn