Samooporezivanje fizičkih lica koja primaju uplate iz inostranstva

Poreska uprava izdala je saopštenje u kojem podseća sva fizička lica koja ostvaruju prihode iz inostranstva, a naročito fizička lica koja ostvaruju prihode preko platformi i servisa kao što su YouTube, AirBNB, Upwork, Google servisi, da su dužni da u roku od 30 dana od priliva prijave prihode i obračunaju porez i doprinose kroz poresku prijavu PPP OPO.
samooporezivanje

Poreska uprava izdala je saopštenje u kojem podseća sva fizička lica koja ostvaruju prihode iz inostranstva, a naročito fizička lica koja ostvaruju prihode preko platformi i servisa kao što su YouTube, AirBNB, Upwork, Google servisi, da su dužni da u roku od 30 dana od priliva prijave prihode i obračunaju porez i doprinose kroz poresku prijavu PPP OPO.

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana Republike Srbije propisana je obaveza da se oporezuje prihod iz inostranstva koji ostvaruju fizička lica. Drugim rečima, sva fizička lica koja imaju prihode iz inostranstva su obveznici poreza na dohodak građana.

Fizičko lice je rezident Republike Srbije koji ostvaruje prihode po osnovu rada u ili iz druge države. Rezident Republike Srbije je fizičko lice koje: 1. Na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa; ili 2. Na teritoriji Republike Srbije, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

Ukoliko fizička lica ostvare prihode tako što rade za pravna ili fizička lica koja nemaju predstavništvo ni ogranak u Srbiji, dužni su da sami obračunaju i plate porez. Koliki će biti iznos poreza zavisi od: iznosa ostvarenog prihodašifre vrsta prihodada li je fizičko lice osigurano po nekom drugom osnovu itd. Uzima se u obzir i kakav ugovor fizičko lice sklapa sa nerezidentom. Sa aspekta oporezivanja nije bitno da li sredstva iz inostranstva nakon pruženih usluga stižu preko PayPall- a ili Payoneer- a ili direktno na devizni račun.

Obaveze fizičkog lica su da: 

– u roku od 30 dana od dana kada im legne uplata popune i podnesu poresku prijavu na obrascu PP OPO (sastoji se iz četiri dela: podaci o poreskoj prijavi; podaci o poreskom obvezniku; podaci o načinu ostvarivanja prihoda; podaci o vrstama prihoda) i plati porez kao fizičko lice. Rok za podnošenje poreske prijave se računa počev od prvog narednog dana od dana kada novac legne na račun (npr. prihod je ostvaren 9. marta 2020, dok je rok za podnošenje poreske prijave 10. april 2020).

– poreska prijava se mora podnositi za svaku uplatu iz inostranstva (npr. ako fizičko lice ima 9 uplata iz inostranstva neophodno je da podnese 9 poreskih prijava).

Postoje dva osnovna načina na koji se vrši obračun za plaćanje poreza fizičkih lica. Osnovna razlika je u tome da li fizičko lice ima dodatni posao, ili je nezaposlen.

Ukoliko je fizičko lice ujedno i zaposleno, to znači da je osigurano po osnovu zaposlenja, i samim tim ne mora da plaća zdravstveno osiguranje. Porez na dohodak plaća se na ostvareni prihod, a oporezuje se po stopi od 20%, uz priznavanje normiranih troškova. Normirani troškovi su troškovi koji se ne oporezuju i mogu iznositi 34%, 43% ili 50% u zavisnosti od delatnosti kojom se fizičko lice bavi.  Drugim rečima, tek kada se od zarade odbiju normirani troškovi, onda se obračunava porez na dohodak čija je stopa 20%.  Poreska prijava se može predati elektronskim putem (u elektronskom obliku), kao i u papirnom obliku (u pisanoj formi)

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn