Inovacioni vaučeri

Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije objavio 29.09.2020. godine javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera namenjenih mikro, malim i srednjim preduzećima.
inovacioni vaučer

Obaveštavamo vas da je Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije  objavio 29.09.2020. godine javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera  namenjenih  mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebne usluge od naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog i tehnološkog problema odnosno za transfer naučnih, tehnoloških i inovativnih usluga koje su nove za preduzeća. Inovacionim vaučerom se finansira 60% ukupnih troškova usluga, maksimalno do 800.000 dinara, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV). Jednom preduzeću kao podnosiocu prijave mogu biti odobrena najviše dva inovaciona vaučera u maksimalnom iznosu do 1.200.000 dinara. Odobreni inovacioni vaučer mora biti iskorišćen u periodu od najviše šest meseci.

 Prijava za inovacione vaučere je počela od 29.09.2020.g. od 10.00 časova i trajaće do utroška opredeljenih sredstava.

 Zainteresovana preduzeća se mogu prijaviti za dobijanje inovacionog vaučera putem portala Fonda za inovacionu delatnost https://secure.inovacionifond.rs/Vouchers/Welcome.

 Za sve dodatne informacije potrebno je posetiti sajt Fonda za inovacionu delatnost http://www.inovacionifond.rs kao i pozvati kontakt telefon 011/655 56 96 ili preko imejla ivauceri@inovacionifond.rs.

Izvor: kler nis

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn