Da li su banke u obavezi da izdaju e-fakture za svaku proviziju?

“Ključno je da nam banke više neće izdavati elektronske fakture za proviziju, što u velikoj meri štedi vreme i bankama i knjigovođama."
2310-banke-i-e-fakture

Iako su e-fakture od 1. januara 2023. godine postale obavezne za sve obveznike PDV-a, privrednici, ali i institucije, i dalje imaju nedoumice u vezi sa pravilima izdavanja i primanja elektronskih faktura.

Proviziju banke smo knjižili direktno na troškove, bez potrebe da nam banka izda posebnu fakturu za proviziju. Uvođenjem obaveze elektronskih faktura banke su počele da izdaju pojedinačne fakture za proviziju, međutim vecina je nastavila da knjiži po starom, sledeći jednostavnu logiku: banka mi nije dobavljač koji me fakturom obaveštava da treba da platim određeni iznos u određenom roku”.

Prema mišljenju Ministarstva finansija, banke nisu u obavezi da izdaju elektronske fakture za proviziju.

Zakon u članu 3. stav 2 propisuje izuzetke od obaveze izdavanja elektronske fakture. Između ostalog, obaveza ne postoji za promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju.Zakon o fiskalizaciji propisuje da se prometom na malo smatra svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata, a da se maloprodajnim objektom smatra svaki poslovni prostor i poslovna prostorija koji se primarno koriste za promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima.

Dakle, „za promet usluga i kapitala iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji se obavlja u smislu prometa na malo, obaveza izdavanja elektronske fakture po zakonu ne postoji”, naglašeno je u objavljenom mišljenju.

 “Do sada su banke imale dodatni posao da svakodnevno izdaju elektronsku fakturu za proviziju koja je inače iskazana na izvodu banke. Proviziju smo do sada knjižili direktno na trošak, dokument za knjiženje je bio i ostao izvod o izvršenom platnom prometu i verujem da su sve knjigovođe nastavile tako da rade, jer banka nije dobavljač da bi nam trebala faktura za knjiženje”.

Ona dodaje da ne zna da li su banke izdavale e-fakturu i za odobrene kredite, jer i to je promet kapitala. Za knjiženje kredita imamo ugovor sa bankom, plan otplate kredita i ponovo izvod kao dokument za knjiženje.

“Ključno je da nam banke više neće izdavati elektronske fakture za proviziju, što u velikoj meri štedi vreme i bankama i knjigovođama.

Izvor: https://biznis.rs/

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn