Kako se primenjuje Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima

Privredna komora Srbije i Ministarstvo finansija dali su odgovore i smernice na najčešća pitanja privrednika kako će se primenjivati nove Uredbe.
pitanja-i-odgovori

1.


Da li se u uslov za primenu mera u vezi sa smanjenjem broja zaposlenih uračunavaju i lica angažovana po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima? Da li poslodavac može bez smetnji da raskine ugovore o privremeno – povremenim poslovima i da ostvari pravo na korišćenje mera?

Uslov se ne odnosi na lica koja su angažovana po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, kao ni na ostala lica koja su angažovana van radnog odnosa.

2.


Da li je moguće opredeliti se samo za meru direktne pomoći i da nastavim sa uplatom poreza na doprinose i zarade?

Mere su osmišljenje kao celina. Shodno navedenom, za mesece u kojima se preko Obrasca PPP-PD opredelite da prihvatate mere, plaćanja poreza i doprinosa će vam biti automatski odloženo. Međutim, ne postoji smetnja da se izvrši plaćanje obaveze koje su odložene i pre roka njihovog dospeća.

3.


Pravno lice je izvršilo isplatu zarada za mart 2020. godine zaposlenima početkom aprila. S obzirom na to da zaposleni nisu upućeni na „prinudni odmor“ u smislu odredaba člana 116. i člana 117. Zakona o radu, zaposlenima je isplaćena zarada bez umanjenja. Imajući u vidu da postoje tumačenja da će poslodavci biti dužni da direktnu pomoć, koju će mikro, mala i srednja preduzeća dobiti, proslede zaposlenima, potrebno je pojašnjenje da li će u ovom slučaju zaposleni, koji je već dobio pun iznos zarade za mart 2020. godine, dobiti i dodatni iznos u visini neto minimalne osnovne zarade, a poslodavac biti u obavezi da obračuna i porez na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje po osnovu te isplate?

U slučaju kada je poslodavac zaradu za mart 2020. godine isplatio pre stupanja na snagu Uredbe, pravo na odlaganja plaćanja poreza i doprinosa može pod propisanim uslovima ostvariti za zarade koje se isplaćuju za april, maj i jun. U ovom slučaju, pravo na isplatu direktnih davanja u visini minimalne zarade ostvarivaće u maju, junu i julu. Iznos primljenih sredstava može da se iskoristi isključivo za isplate zarada i naknade zarada zaposlenima. Uredbom se ne opredeljuje visina zarade koju će poslodavac isplatiti zaposlenom, a na sve isplate zarade se porezi i doprinosi plaćaju u skladu sa pravilima koja su propisana Zakonom o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

4.


Da li je poslodavac dužan da uplaćena bespovratna sredstva prosledi zaposlenima? Jasno je da se sredstva mogu koristiti samo za isplate zarade, ali nije jasno da li se sredstva moraju iskoristiti?

Cilj direktnih davanja predviđenih Uredbom je da se poslodavcu olakša obezbeđivanje sredstava za isplatu zarada zaposlenima, odnosno ukoliko je to moguće da se zaposlenima isplate zarade u višem iznosu od onog koji je ugovoren. Ukoliko poslodavac ne želi da koristi ovakve olakšice on nema obavezu da prihvati primenu mera. Takođe, ukoliko poslodavac ne iskoristi primljena direktna davanja za isplatu zarade zaposlenima, nakon završetka primene mera u skladu sa Uredbom, neiskorišćeni iznos sredstava biće vraćen u budžet. Prema našem mišljenju ne postoji nijedan razlog da se primljena sredstva ne iskoriste za isplate zarada, odnosno naknada zarada zaposlenima.

5.


Da li je poslodavac dužan da na iznos bespovratnih sredstava koja će proslediti zaposlenima obračuna porez na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje?

Direktna davanja isplaćena u skladu sa Uredbom se koriste za isplatu zarada i naknada zarada zaposlanima. Na sve isplate zarada i naknada zarada zaposlenima se plaćaju porezi i doprinosi u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Uredba ne propisuje ukupan iznos zarade i naknade zarade koju poslodavac treba da isplati zaposlenom.

6.


Naročito u slučaju kada je zaposleni već dobio pun iznos zarade od poslodavca, a direktna pomoć se isplaćuje kao “dodatak”.

Kao za pitanje broj 5.

7.


Prema članu 9. Uredbe poslodavci koji su već isplatili plate za mart nemaju pravu na direktna davanja za 3, nego samo za 2 meseca, da li je to tačno?

Ovo nije ispravno razumevanje. Član 9. Uredbe uređuje samo način obračuna visine direktnih davanja na koja poslodavac može da ostvari pravo. Pitanje prihvatanja mera i značaja trenutka prihvatanja mera za obim ostvarivanja prava na direktna davanja uređen je članom 11. Uredbe. U svakom slučaju, ukoliko ispuni ostale uslove predviđene Uredbom, poslodavac koji je pre stupanja na snagu Uredbe već isplatio zaradu za mart 2020. godine, može da ostvari pravo na direktna davanja za sva tri meseca ukoliko odgovarajuću PPP-PD prijavu za zarade za april podnese do kraja aprila 2020. godine sa označenim datumom plaćanja 04.01.2021. godine.

8.


Vlasnik je i jedini zaposleni u DOO nad kojim je pokrenut unapred planiran proces dobrovoljne likvidacije 20. marta. Planira da uplaćuje doprinose za naredna četiri meseca koliko traje rok koji je zakonom propisan za zatvaranje DOO. Da li u ovom specifičnom slučaju s obzirom da vlasnik sebi uplaćuje zaradu ima pravo na pomoć države u vidi minimalca za mart, maj i jun?

U opisanom slučaju, može se ostvariti pravo na direktna davanja, ali se u tom slučaju moraju obračunati porezi i doprinosi na isplaćenu zaradu. Dodatno, postoji obaveza da vlasnik ostane u radnom odnosu sa privrednim društvom čiji je vlasnik još 3 meseca nakon isplate poslednjeg direktnog davanja. Takođe, pre registracije likvidacije moraće da se izmire sve obaveze privrednog društva u vezi plaćanja poreza i doprinosa, bez obzira na to da li su te obaveze dospele za plaćanje.

9.


Prema Uredbi pravo na pomoć u vidu bespovratnih sredstava (minimalac) imaju firme koje u PPP-PD (kada je reč o preduzećima) za zaposlenog unesu datum 4. januar 2021. godine. Međutim, pošto je uredba kasnila, već je poslat PPP-PD 1. aprila (za mart), to znači da iako smo izvršili obaveze na vreme, ne možemo da dobijemo bespovratnu pomoć za taj mesec?

Kao u pitanju broj 7.

10.


Imam registrovano poljoprivredno gazdinstvo, 10. takođe sam u sistemu PDV. Na kakvu vrstu pomoći imam pravo?

Физичка лица која имају статус предузетника пољопривредника у смислу Закона о порезу на доходак грађана, без обзира на то да ли су ПДВ обвезници, имају право на фискалне погодности и директна давања прописана Уредбом уколико испуњавају остале прописане услове.

11.


Da li kompanija ima pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava na ime zarada zaposlenih ukoliko sada iz sopstvenih obrtnih sredstava namiri zarade zaposlenih, kao i da li će ta uplaćena bespovratna sredstva koja su namenjena za isplatu zarada sa namenskog računa moći da se prebace na tekući račun i isti koristi za namirivanje obaveza iz redovnog poslovanja prema dobavljačima čije namirivanje se sada odlaže upravo zbog isplata zarada zaposlenima jer je to prioritet?

Direktna davanja propisana Uredbom su strogo namenska sredstva i mogu se koristiti samo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima.

12.


Po Uredbi o prihvatanju mera za pomoć preduzećima, jasno je da treba da se stavi datum na poreskoj prijavi za zarade i doprinose 04.01.2021. da bih se ostvarilo pravo na odlaganje plaćanja i uplate minimalca. Učinjena je greška i stavljen je datum 30.04.2020. Obračunata je i isplaćena zarada, porezi i doprinosi za mart 01.04.2020. Da je moguće ispraviti grešku? Kako popunjavati poresku prijavu nadalje?

S obzirom na to da je pogrešno opredeljen datum u PPP-PD koja je podneta u vezi sa isplatom zarada za mart 2020. godine, kao i da su plaćeni porezi i doprinosi na navedenu zaradu i to sve pre stupanja na snagu Uredbe, pravo na direktna davanja za tri meseca možete da ostvarite ukoliko do kraja aprila 2020. godine podnesete PPPPD prijavu za zarade za april 2020. godine.

13.


Preduzetnik je zamrzao poslovanje od 20.03.2020. Da li treba da aktivira preduzetničku radnju kako bi dobio sredstva po osnovu Uredbe?

Ne, ali preduzetnik mora ispuniti sve ostale uslove predviđene Uredbom da bi mogao da ostvari pravo na direktna davanja predviđena Uredbom.

14.


Да ли одложено плаћање важи и за пријаве обрасца ПП ОД-О пријава за оснивача и да ли и за њих важи нето уплата од 30.000?

Ne. Pravo na odloženo plaćanje i direktna davanja može se ostvariti samo za osnivača za koga se popunjava PPP-PD prijava.

15.


Sa namenskog računa se isplaćuje zarada na tekući račun zaposlenog. Šta se dešava ako zaposleni nema tekući račun, da li se može novac podići i isplatiti zaposlenom preko blagajne?

Ne. Za islatu ovih sredstava neophodno je da zaposleni ima otvoren tekući račun.

16.


Da li poslodavac koji je u mogućnosti da isplati minimalac i više od minimalca za mart (već isplatio), april, maj ili jun mora da čeka uplatu od 30.000 dinara pa tek onda vrši isplatu neto zarade sa posebnog računa, a razliku sa redovnog računa, ili ima načina da dokaže da je neto zaradu isplatio sa redovnog računa u punom iznosu i pre uplate na poseban račun.

Direktna davanja isplaćena u skladu sa Uredbom se koriste isključivo za isplatu zarada i naknada zarada zaposlenima. Na sve isplate zarada i naknada zarada zaposlenima se plaćaju porezi i doprinosi u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, bez obzira na to da li se ova plaćanja vrše iz sopstvenih sredstava ili iz sredstava sa namenskog računa na koji se uplaćuju direktna davanja u skladu sa Uredbom. Uredba ne propisuje ukupan iznos zarade i naknade zarade koju poslodavac treba da isplati zaposlenom.

17.


Poslodavac ne želi da odlaže plaćanje poreza i doprinosa i samim tim neće u polje 1.4 upisati 4.1.2021. godine. Kako se podnose poreske prijave i kako oni imaju pravo na naknadu po članu 9. ove uredbe?

Prihvatanje mera u skladu sa Uredbom vrši se isključivo unošenjem datuma 04.01.2021. u polje 1.4.

18.


Da li pravno lice koje za svog zaposlenog u redovnim okolnostima koristi subvenciju povraćaja poreza i doprinosa od 65% ima pravo korišćenja mere odlaganja poreza i doprinosa a da pri tom ne izgubi pravo na subvenciju u periodu koji sledi nakon 3 meseca?

Da.

19.


Na koji način se odlaže plaćanje akontacije poreza na dobit, obzirom da se one mesečno uplaćuju na bazi konačne prijave poreza na dobit? Dakle, nema mesečne prijave da bi se nešto čekiralo. Da li je odlaganje automatsko ili je nešto potrebno uraditi?

Odlaganje se vrši automatski na osnovu prihvatanja fiskalnih pogodnosti koje se vrši popunjavanjem prijave PPP-PD na način propisan Uredbom.

20.


U Uredbi piše da se u poreskoj prijavi upisuje datum 04.01.2021. i da se obaveštava PU na koji račun će se vršiti uplata minimalne zarade. Poreska prijava za zarade za mart podneta je 01.04.2020. i tada još uvek nije bila na snazi pomenuta Uredba. Kako treba da postupimo da bismo mogli da koristimo pomoć koju će država isplaćivati.

Privredni subjekat koji ima otvorene račune u više banaka obaveštava preko posebne apikacije kojoj se može pristupiti na portalu PU u kojoj od tih banaka želi da mu se otvori poseban namenski račun za isplaćivanje direktnih davanja u skladu sa Uredbom. Ukoliko ispunjava ostale uslove predviđene Uredbom, poslodavac koji je pre stupanja na snagu Uredbe već isplatio zaradu za mart 2020. godine, može da ostvari pravo na direktna davanja za tri meseca ukoliko do kraja aprila 2020. godine za zaradu za april 2020. godine podnese odgovarajuću prijavu PPP-PD sa označenim datumom plaćanja 04.01.2021. godine. Takođe, ovaj obveznik može da ostvari i pravo na odlaganje dospelosti za poreze i doprinose na zarade za april, maj i jun 2020. godine, kao i ostala prava po osnovu Uredbe.

21.


Da li radnici koji su primljeni u radni odnos od 01.04.2020. imaju pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja i za koji period? (ako će primati subvenciju za novozaposlene radnike 65% doprinosa prema Uredbi prema broju zaposlenih na dan 31.03.2014. godine) da li to isključuje jedno drugo?

Ostvarivanje prava po osnovu Uredbe ne isključuje mogućnost ostvarivanja drugih pogodnosti. Što se tiče zaposlenih koji su primljeni u radni odnos 01.04.2020. godine, poslodavac po osnovu ovih zaposlenih može ostvariti pravo na direktno davanje za dva meseca. S druge strane, ostvarivanja prava na fiskalne pogodnosti zavisi od toga da li privredni subjekat ostvaruje pravo na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade koje se isplaćuju za mart, apil i maj 2020. godine ili april, maj i jun 2020. godine, tako da se u pogledu zarada zaposlenog koji je zasnovao radni odnos 01.04.2020. godine može ostvariti pravo na odlaganje poreza i doprinosa za dve ili tri zarade.

22.


Da li vlasnici, zaposleni koji su koristili pravo na oslobađanje od poreza na zarade i doprinose novoosnovanog preduzetnika u skladu sa članom 21đ Zakona o porezu na dohodak građana i 45 g Zakona o doprinosima (a ističe im to pravo u aprilu – konkretno 8. aprila) da li imaju pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja i za koji period?

Da. Pod uslovima propisanim Uredbom fiskalne pogodnosti i direktna davanja mogu da ostvare podnosti i za sve zaposlene za koje se predaje prijava PPP-PD, izuzev onih koji su izričito navedeni u članu 9. stav 4. Uredbe za koje se ne mogu ostvariti prava na direktna davanja.

23.


Da li se predaju PPP-PD obrasci za april do kraja aprila, a za maj i jun isto do kraja tih meseci da bi se dobilo pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja jer poslodavci ne znaju ko će ostati u radnom odnosu u maju i junu da bi predali prijave do kraja aprila?

PPP-PD obrasci se predaju u zakonom predviđenim rokovima.
Shodno tome, da bi se ostvarila prava iz Uredbe potrebno je do kraja aprila 2020. godine podneti PPP-PD prijavu za zarade za mart 2020. godine.

Ukoliko je zarada za mart 2020. godine isplaćena pre stupanja na snagu Uredbe, onda je potrebno podneti PPP-PD za zaradu za april 2020. godine do kraja aprila 2020. godine. Takođe, do kraja naredna dva meseca potrebno je podneti odgovarajuće prijave PPP-PD, a za mesece koji slede nakon meseca za koji je predata PPP-PD prijava do kraja aprila 2020. godine.

Izvor PKS

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn