Poreske olakšice od 01. januara 2019. godine

Ukoliko ste otvorili firmu u periodu od 01. oktobra 2018. Godine do 31. Decembra 2018. Godine (dakle, samo u ta tri meseca), prema Zakonu o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: Zakon), ostvarujete određene poreske olakšice
black-calculator-near-ballpoint-pen-on-white-printed-paper-53621

Naime, oslobodićete se plaćanja poreza i doprinosa za vas i za još 9 novozaposlenih radnika. Ove olakšice se odnose na narednih godinu dana, što znači da je vaša jedina obaveza da radnicima isplaćujete neto zaradu, a o porezima i doprinosima ne morate brinuti.


Nove izmene – bez oslobođenja obaveza za poreze i doprinose za 9 novozaposlenih radnika

Međutim…Stupile su na snagu najnovije izmene Zakona odlučeno je da od 01. januara 2019. godine, oni koji osnuju firmu ili preduzetničku radnju nakon ovog datuma, mogu koristiti poreske olakšice ali samo za sebe kao vlasnika firme, odnosno preduzetnika. Tako da ukoliko ste otvorili firmu od 01. Oktobra do 31. Decembra 2018. Godine, imate olakšicu za maksimalno 9 radnika, a ako od 01. Januara 2019. Godine otvorite firmu više nećete imati mogućnost oslobođenja plaćanja poreza i doprinosa za još tih 9 radnika. Na ovaj način se stavljaju u neravnopravan položaj oni preduzetnici koji nisu požurili, jer je prvobitno zakonom bilo najavljeno da će olakšica važiti za sve preduzetnike koji se usude da to postanu do 31.12.2020. godine.

Ko ima pravo na poreske olakšice – uslovi koji moraju biti ispunjeni:


Kako bi se steklo pravo korišćenja ovih poreskih olakšica prema Zakonu, postoje određeni uslovi koji moraju biti ispunjeni. Svi uslovi su navedeni u Zakonu o porezu na dohodak građana u članu 21đ, a mi ćemo vam navesti par bitnih uslova:

  •  Potreban vam je sklopljen ugovor o radu sa vašim preduzećem. Ugovor mora da sadrži iznos neto zarade koja ne sme preći 37.000 dinara, kako biste imali pravo na oslobođenje od poreza i doprinosa. Ukoliko iznos premašuje 37.000 nećete imati pravo na olakšice.
  •  Jedan od uslova je i da ste pre najviše 12 meseci stekli srednjoškolsku diplomu ili diplomu za visoko obrazovanje.
  •  Pre osnivanja firme, osnivač ili preduzetnik se moraju voditi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje 6 meseci.
  •  Ukoliko ispunjavate sve uslove i budu vam odobrene poreske olakšice, nećete biti u mogućnosti da koristite bilo kakve druge olakšice, kao što su razne subvencije od strane NSZ.
  •  Poreske olakšice nisu predviđene za paušalce, već samo za preduzetnike koji su na ličnoj zaradi ili preduzetnike koji se bave poljoprivrednom delatnošću.

Razlika između starog i novog zakona – kome više odgovara novi zakon?


Oni koji su želeli da osnuju radnju, a da ne zaposle nijednog drugog radnika, ukoliko im nije gorelo pod nogama da otvore firmu, sigurno su sačekali ovaj nov zakon, a evo i zbog čega.

Stari zakon – bez upisa radnog staža


Ideja starog zakona je bila da ko osnuje firmu do 31. decembra 2018. dobija mogućnost da se oslobodi plaćanja poreza i doprinosa za sebe i za još 9 novozaposlenih radnika. To je odličan princip koji stimuliše preduzetnike na realizovanje svojih ideja. Međutim, ono što je bolna tačka ovog zakona jeste da čim se ne uplaćuju porezi i doprinosi za penziono osiguranje znači da nema ni radnog staža. Ovaj način poslovanja se u potpunosti poklapa sa radom na crno samo što to sada ne bi bilo nelegalno. Baš zbog tih nekih začkoljica je i došlo do izmene zakona koji je stupio na snagu 01. januara 2019. godine. Naravno da i po starom zakonu postoji mogućnost da vi sami uplatite poreze i doprinose za sebe i vaše zaposlene, ali je onda prilično skuplje i zakon gubi svaku poentu.

Novi zakon – nema poreskih olakšica za 9 radnika ali država vama uplaćuje radni staž


Na početku 2019. godine što se tiče zakona o porezu na dohodak, neke stvari su promenjene. Sa jedne strane nema više mogućnosti za ostvarivanje poreskih olakšica za 9 zaposlenih, a sa drugo strane ima radnog staža. Ovo je veoma značajno za one koji ne zapošljavaju radnike, zato što im država uplaćuje doprinose za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje. Kao što smo naveli lična zarada ne sme da vam premaši neto iznos od 37.000 dinara kako biste stekli pravo na poreske olakšice. Znači za razliku od starog zakona sada će vam u toku tih godinu dana korišćenja poreskih olakšica biti upisivan radni staž. 
Ko želi da osnuje firmu i da iskoristi ove poreske olakšice moći će to da uradi do kraja 2020. godine

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn