Elektronsko rešenje o godišnjem odmoru

Dostavljanje rešenja o godišnjem odmoru u elektronskoj formi

Da li se dokumentima, za koja Zakon o radu utvrđuje obavezu pisane forme (ugovor o radu, rešenja, odluke i dr.) može osporavati punovažnost ukoliko su u elektronskom obliku?