Некатегоризовано

Pitanja i odogvori u vezi sa e-arhiviranjem

1. Na koga se odnosi Uredba koja reguliše elektronsko arhiviranje? Sama Uredba odnosi se na stvaraoce i imaoce arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku. Konkretnije, Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti određuje da su stvaraoci pravna i fizička lica čijim radom nastaje arhivska građa i dokumentarni materijal, dok su imaoci pravna i fizička lica […]

Pitanja i odogvori u vezi sa e-arhiviranjem Read More »

Moja prva plata 2022

Moja prva plata 2022

Program Vlade Republike Srbije „Moja prva plata” sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva omladine i sporta, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Privredne komore Srbije. Cilj Programa je da se podstakne osposobljavanje mladih za rad kao i zapošljavanje mladih i pruži

Moja prva plata 2022 Read More »