Kazne za lokalnu komunalnu taksu i do 50.000 dinara

Ukoliko firma ostvari prihod veći od 50 miliona dinara, u narednoj poslovnoj godini možete očekivati rešenje o plaćanju komunalne takse
2312-kazna-za-komunalnu-taksu

Propisane kazne za neizmirenje ove obaveze idu do 50.000 dinara. Njih će platiti za prekršaj pravno lice ako nadležnom odeljenju ne podnese ili ne dostavi u propisanom roku, prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu isticanja firme na poslovnom prostoru, piše portal Biznis.

Lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme naplaćuje lokalna samouprava. Ovu mogućnost dao je zakonodavac u Zakonu o finansiranju lokalne samouprave, gde je u članu 11. predviđeno da skupština jedinice lokalne samouprave može da uvodi lokalne komunalne takse za korišćenje prava, predmeta i usluga.

Firmarina može biti naplaćena za isticanje firme na poslovnom prostoru, držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, kao i držanje sredstava za igru („zabavne igre“).

Obveznici ove takse mogu da budu i preduzetnici i pravna lica koja se razvrstavaju u mala (i mikro) preduzeća, ali ukoliko ispunjavaju neke od zakonom propisanih uslova.

Taksa se naplaćuje onima koji obavljaju delatnost bankarstva, osiguranja imovine i lica, proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte, zatim proizvodnjom i trgovinom na veliko duvanskim proizvodima.

Takođe, firmarinu će platiti i pružaoci poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivrede, kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka.

Marija Đorđić iz agencije Eksperta kaže da lokalna samouprava ima slobodu da odredi ko plaća taksu, u kojoj visini, kojim rokovima i kako, ali i da propiše određene olakšice prilikom plaćanja.

“Na visinu lokalne komunalne takse utiču kako delatnost firme, tako i površina, tehničko-upotrebne karakteristike objekata, veličine firme u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo i zona grada u kojoj se nalazi poslovni prostor”, objašnjava sagovornica.

Na primer, firma koja se bavi programiranjem, razvrstana kao mikro pravno lice, sa sedištem (i nema drugih poslovnih prostorija) u Beogradu, u zoni jedan, može da očekuje rešenje o plaćanju firmarine od 53.000 dinara, u 12 mesečnih rata. U istu klasu spadaju i delatnosti call centra, računovodstva, konsaltinga, reklamiranja i inženjerske delatnosti, pa – u istoj zoni – mogu očekivati isti iznos firmarine.

Za preduzetnike, mikro i mala pravna lica koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000 dinara i ne bave se pobrojanim delatnostima, godišnji iznos firmarine ograničen je na dve prosečne zarade. Reč je o prosečnoj zaradi po zaposlenom ostvarena na teritoriji jedinice lokalne samouprave u periodu januar – avgust godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje firmarina, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistiku.

Po osnivanju firme, potrebno je da jedinici lokalne samouprave predate prijavu za komunalnu taksu P-KT, elektronskim putem, preko portala lpa.gov.rs. Ukoliko niste obaveznik plaćanja takse, to možete navesti u polju Napomene. Lokalna samouprava neće vam odrediti obavezu za taksu, već će samo prijavu obraditi kao informativnu”.

Taksa se plaća svakog meseca, u visini 1/12 godišnje obaveze. Za narednu godinu, lokalna samouprava izdaje novo rešenje u kojem se visina naknade može promeniti. Do dobijanja novog rešenja, dužni ste da svakog meseca plaćate firmarinu u iznosima iz prethodne godine.

Ako se na jednom poslovnom objektu nalazi više istaknutih firmi istog obveznika, taksa se plaća samo za jednu firmu. Za svaku firmu istaknutu van poslovnog objekta plaća se taksa.

Izvor: https://www.blic.rs/

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn