Minimalna cena rada za 2021. godinu

Minimalna cena rada za 2021. godinu iznosiće 183,93 dinara ("neto") po radnom času
minimalna cena rada 2021.

Minimalna cena rada za 2021. godinu iznosiće 183,93 dinara (“neto”) po radnom času

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar – decembar 2021. godine, kojom je utvrđena visina minimalne cene rada u iznosu od 183,93 dinara (“neto”) po radnom času.
Minimalna cena rada za 2021. godinu uvećana je za 6,6 odsto u odnosu na minimalnu cenu rada iz 2020. godine.
Neto iznos minimalne zarade u zavisnosti od fonda časova u mesecu, u toku 2021. godine je:

  • za mesec sa 160 radnih časova: 29.428,80 dinara;
  • za mesec sa 168 radnih časova: 30.900,24 dinara;
  • za mesec sa 176 radnih časova: 32.371,68 dinara;
  • za mesec sa 184 radna časa: 33.843,12 dinara.
Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn