Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu hotelske industrije Srbije

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu hotelske industrije Srbije zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i objavilo ga na svojoj internet stranici.
subvencije-za-hotelsku-industriju

Sredstva utvrđena ovim programom dodeljuju se bespovratno.Isplatu sredstava privrednim subjektima vršiće ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo)

Sredstava se dodeljuju u iznosu 350 EUR po individualnom ležaju i 150 EUR po smeštajnoj jedinici u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na na dan kada je državna pomoć dodeljena.

Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti podnosiocu zahteva ne može biti veći od iznosa koji se dobija obračunom individualnih ležajeva i smeštajnih jedinica iz dokumentacije na osnovu koje se donosi rešenje o kategorizaciji hotela od strane Ministarstva i navedenih pojedinačnih iznosa subvencija po individualnom ležaju i smeštajnoj jedinici, pod uslovom da nominalni iznos pojedinačne subvencije po korisniku ne prelazi 750.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan kada je državna pomoć dodeljena.

Odobrena sredstva subvencija uplaćivaće se  korisnicima na posebne namenske dinarske račune otvorene kod Uprave za trezor.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti u privatnom sektoru – svi privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 93/19), (u daljem tekstu: Privredni subjekti),  i to:

  • rezidentna pravna lica u smislu zakona koji se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;
  • rezidentni preduzetnici u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana;
  • ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.

Da bi privredni subjekat ostvario pravo na bespovratna sredstva, potrebno je da ispuni sledeće uslove:

  1. Privredni subjekat je nosilac rešenja o kategorizaciji ili podnosilac zahteva za kategorizaciju koji je upućen Ministarstvu zaključno sa 01.09.2020. godine, za hotel koji se nalazi na području jedinica lokalne samouprave sa spiska koji je sastavni deo Javnog poziva;
  2. Nad privrednim subjektom nije pokrenut stečajni postupak;
  3. Nad privrednim subjektom se ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR);
  4. Nad privrednim subjektom se ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije.

Na spisku jedinica lokalne samouprave nalazi se 68 jedinica (gradovi i opštine).

Privredni subjekat gubi pravo na korišćenje subvencije ukoliko smanji broj zaposlenih za više od 10%, u periodu od 15.08.2020. godine zaključno sa 31.12.2020. godine, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15.08.2020. godine za period koji se završava  u periodu od 15.08.2020. godine do 31.12.2020. godine. Proveru ovog uslova za dodelu  vršiće Ministarstvo finansija, o čemu će, u slučaju neispunjenja, obavestiti Ministarstvo, koje će, dalje, zahtevati povraćaj odobrenih bespovratnih sredstava od privrednog subjekta. Privredni subjekat, u tom slučaju, je dužan da izvrši povraćaj subvencija sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza, počev od dana kada su mu uplaćena sredstva, najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka prava na korišćenje subvencija.

Povraćaj subvencija iz prethodnog stava, privredni subjekat će izvršiti na račun izvršenja budžeta RS.

Obrazac zahteva za korišćenje sredstava se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije Ministarstva

Zahtevi za korišćenje bespovratnih sredstava podnose se Ministarstvu na adresu: Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd.

Rok za podnošenje zahteva je 15. septembar 2020. godine.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn