Moja prva plata

Program Vlade Republike Srbije „Moja prva plata” sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva turizma i omladine, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Privredne komore Srbije.
2319-moja-prva-plata

Cilj Programa je da se podstakne osposobljavanje mladih za rad kao i zapošljavanje mladih i pruži podrška privredi u rešavanju problema sa nedostatkom kadrova.

Poslodavci koji su zainteresovani za učešće u Programu objavljuju konkretne radne pozicije (sa opisom poslova na srpskom jeziku) na kojima će se mladi osposobljavati za samostalan rad po utvrđenom programu koji odobrava Nacionalna služba za zapošljavanje, uz mentora koji vrši nadzor i pruža podršku.

Program se sprovodi kod poslodavaca u privatnom ili javnom sektoru, koji se prijave na Javni poziv Nacionalne službe za zapošljavanje, u skladu sa Uredbom o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ. Poziv je otvoren za sve privredne subjekte koji posluju na teritoriji Republike Srbije (preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika pravna lica i javni sektor ).

Mladima srednjeg obrazovanja obezbeđena je mesečna novčana naknada u iznosu od 28.000,00 dinara, dok za one visokog obrazovanja naknada iznosi 34.000,00 dinara. Nacionalna služba za zapošljavanje vrši isplatu sredstva direktno licima na osposobljavanju, preko banke „Poštanska štedionica“ ad Beograd, koja će za navedenu namenu otvoriti namenski tekući račun licima, bez naplate troškova održavanja računa. Doprinosi za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti se uplaćuju u skladu sa zakonom.

Pored iznosa koji isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje poslodavci mogu da isplate i dodatna sredstva.

Osposobljavanje za rad traje devet meseci.

Program „Moja prva plata” realizovaće se prema sledećem rasporedu:

10.oktobar 2023. godine
Objavljivanje javnog poziva 

10. oktobar – 31. oktobar 2023. godine
Prijava poslodavaca i oglašavanje pozicija

6. novembar – 24. novembar 2023. godine
Prijava kandidata na pozicije

27. novembar ‒ 8. decembar 2023. godine
Povezivanje kandidata sa poslodavcima iz privatnog sektora i javnog sektora

9. decembar ‒ 15. decembar 2023. godine 
Objava konačne liste poslodavaca sa brojem izabranih kandidata na odobrenim pozicijam

16. decembar ‒ 29. decembar 2023. godine 


Zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata

1. januar – 15. januar 2024. godine 
Početak osposobljavanja nezaposlenog lica

Radna grupa Vlade Republike Srbije koju čine predstavnici Kabineta predsednika Vlade, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva turizma i omladine, Nacionalne službe za zapošljavanje i Privredne komore Srbije biće zadužena za praćenje realizacije Programa.

U skladu sa odredbom Javnog poziva, kojom je utvrđeno da Nacionalna služba za zapošljavanje zadržava pravo da ograniči broj poslodavaca po sektorima i/ili regionima, uzimajući u obzir efekte na zapošljavanje iz prethodnih ciklusa programa, i broj oglašenih pozicija po poslodavcu koji se mogu uključiti u ovaj program kako bi se obezbedilo ravnomerno učešće većeg broja poslodavaca iz više različitih sektora i/ili regiona, koristiće se dodatni kriterijumi za formiranje liste po sledećem redosledu prioriteta:

1. Poslodavci iz privatnog sektora za pozicije sa mestom rada koje pripadaju devastiranim područjima ili teritoriji AP Kosovo i Metohija,

2. Poslodavci iz privatnog sektora, za pozicije sa mestom rada na ostalim područjima,

3. Poslodavci iz javnog sektora za pozicije sa mestom rada koje pripadaju devastiranim područjima ili teritoriji AP Kosovo i Metohija,

4. Poslodavci iz javnog sektora za pozicije sa mestom rada na ostalim područjima.

Prilikom odobravanja broja izvršilaca po pozicijama poslodavaca mogu biti primenjeni neki od sledećih parametara:

-ravnomerna teritorijalna raspoređenost,

-broj mladih nezaposlenih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje po filijalama,

-broj prijavljenih kandidata na oglašene pozicije,

-broj traženih izvršilaca u odnosu na broj zaposlenih kod poslodavca,

-obrazovna struktura nezaposlenih,

-delatnost poslodavca,

-redosled po vremenu prihvatanja pozicija od strane kandidata.

Izvor: mojaprvaplata.gov.rs

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn