Zahtev za paušalno oporezivanje u 2024. podnosi se do kraja oktobra

Svi preduzetnici koji porez na dohodak građana od samostalne delatnosti plaćaju na ostvarenu dobit, a žele i ispunjavaju uslove da u 2024. godini budu paušalno oporezovani, u obavezi su da podnesu zahtev do 31. oktobra.
2318-zahtev-za-pausalca

Ovaj rok odnosi samo na one preduzetnike koji porez i doprinose plaćaju prema stvarno utvrđenim prihodima (koji vode poslovne knjige) i koji žele da promene način svoga oporezivanja tako što će preći na paušalno.

Ako preduzetnik proceni da u narednoj godini neće ostvariti prihod od prodaje proizvoda ili usluga veći od šest miliona dinara i ne želi da vodi poslovne knjige, potrebno je da do 31. oktobra podnese poresku prijavu za ulazak u paušalno oporezivanje. Prijava se podnosi isključivo elektronskim putem preko portala ePorezi.

Kada je reč o novoosnovanim preduzetnicima, oni se prilikom registrovanja kod Agencije za privredne registre (APR) opredeljuju da li žele da budu paušalno oporezovani ili će voditi poslovne knjige. Postojećim paušalcima se taj status automatski produžava, što znači da se zahtev ne podnosi svake godine iznova.

U toku godine prelazak iz knjigaša u paušalca moguć je samo u slučajevima kada preduzetnik izlazi iz sistema PDV-a. Jedino tada je moguće podneti zahtev mimo opšteg roka koji je 31. oktobra. Zahtev se podnosi u roku od 15 dana od prijema akta poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije PDV-a.

Prelazak iz paušalca u knjigaša u toku godine dešava se po sili zakona ako se preduzetnik evidentira kao obveznik PDV-a. Nezavisno od toga da li se evidentira dobrovoljno ili po sili zakona, zbog ostvarenog prometa većeg od osam miliona dinara u prethodnih 12 meseci, ulaskom u sistem PDV-a gubi se pravo na paušalno oporezivanje.

Takođe zakonom o porezu na dohodak građana propisano je koje delatnosti ne mogu biti paušalno oporezovane.

“Nekoliko delatnosti kojima se bave preduzetnici nalazi se na spisku onih koji ni pod kojim uslovima ne mogu biti paušalno oporezovani ni kada otvaraju preduzetničku radnju, pa samim tim ni kada bi želeli da menjaju način oporezivanja”, navodi Pap.

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati obvezniku:

  • Koji obavlja delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta
  • Koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama
  • U čiju delatnost ulažu i druga lica
  • Čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara
  • Koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost

“Izuzetno od odredbe stava 2. tačka 2) ovog člana, obvezniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod”.

Izvor: https://biznis.rs/

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn