Direktna davanja

Mere se ogledaju u bespovratnoj novčanoj pomoći u iznosu od 15.450 dinara po zaposlenom. Za razliku od prošle godine, ovaj put neće biti odlaganja plaćanja poreza i doprinosa. Porez i doprinosi plaćaju se u redovnim rokovima.
Direktna davanja

Vlada Republike Srbije donela je Program o merama pomoći privredi u ublažavanju ekonomskih posledica pandemije Covid19 u 2021. godini.

Mere se ogledaju u bespovratnoj novčanoj pomoći u iznosu od 15.450 dinara po zaposlenom.

Za razliku od prošle godine, ovaj put neće biti odlaganja plaćanja poreza i doprinosa. Porez i doprinosi plaćaju se u redovnim rokovima.

Ko ne može da dobije pomoć?

Pomoć ne mogu da dobiju:

  • budžetski korisnici,
  • doo firme koje nemaju zaposlene, već samo osnivača koji radi van radnog odnosa,
  • preduzetnici koji su penzioneri ili su istovremeno u radnom odnosu (pomoć ne mogu dobiti za sebe, ali mogu za svoje zaposlene),
  • firme osnovane na dan 14.02.2021. godine i kasnije,
  • firme kojima je privremeno oduzet PIB,
  • preduzetnici koji su u mirovanju od 12.02.2021. ili ranije, i
  • velika pravna lica – banke, osiguravajuća društva, penzijski fondovi, davaoci lizinga i platne institucije

.

Koji iznos pomoći firme dobijaju?

aprilu mesecu, firma će dobiti iznos novca koji se dobija kada se 15.450 dinara pomnoži sa broj zaposlenih koji su u februaru 2021. godine radili sa punim radnim vremenom, umanjen za broj zaposlenih koji su prestali da rade od 13.02.2021. do 31.03.2021. godine i uvećan za broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom, srazmerno vremenu njihovog angažovanja.

maju mesecu, firma će dobiti iznos novca koji se dobija kada se 15.450 dinara pomnoži sa broj zaposlenih koji su u martu 2021. godine radili sa punim radnim vremenom, umanjen za broj zaposlenih koji su prestali da rade od 01.04.2021. do 30.04.2021. godine i uvećan za broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom, srazmerno vremenu njihovog angažovanja.

junu mesecu, firma će dobiti iznos novca koji se odbija kada se 15.450 dinara pomnoži sa broj zaposlenih koji su u aprilu 2021. godine radili sa punim radnim vremenom, umanjen za broj zaposlenih koji su prestali da rade od 01.05.2021. do 31.05.2021. godine i uvećan za broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom, srazmerno vremenu njihovog angažovanja.

Broj zaposlenih umanjuje se za one zaposlene koji su ceo mesec bili na bolovanju dužem od 30 dana.

Preduzetnici, koji nisu ujedno penzioneri ili zaposleni na drugom mestu, dobiće iznos od 15.450 dinara i za sebe.

Isplata sredstava vrši se na bazi prijava koje firme treba da podnesu, za svaki mesec pojedinačno. Možete se prijaviti za jedan mesec, dva ili sva tri meseca pomoći.

  • Za isplatu u aprilu, prijavljuje se najkasnije do 31.03.2021.
  • Za isplatu u maju, prijavljuje se najkasnije do 30.04.2021.
  • Za isplatu u junu, prijavljuje se najkasnije do 31.05.2021.

Prijava se predaje na portalu ePorezi.

Na istom portalu, najkasnije do 25.03.2021. prijavljujete i kod koje banke želite da vam bude otvoren namenski račun na koji će biti isplaćena sredstva, ukoliko imate otvorene tekuće račune kod više od jedna banke.

Sredstva možete da koristite isključivo za isplatu neto zarade zaposlenima!

Sredstva moraju da se iskoriste najkasnije do 30.07.2021. godine. Nakon toga, sva neiskorišćena sredstva banka će vratiti Trezoru.

Kako se gubi pomoć?

Pomoć se gubi ako se smanji broj zaposlenih za više od 10% u periodu od 3 meseca od poslednje isplate koju ste primili.

Pomoć se gubi ako do kraja godine isplatite dividendu.

Pomoć se gubi ukoliko sredstva sa namenskog računa trošite na bilo šta osim na isplatu neto zarade zaposlenima.

U slučaju gubitka prava, sva dobijena sredstva moraju da se vrate, uvećana za kamatu u roku od 5 dana.

Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn