Godisnji porez na dohodak gradjana 2023.

Godišnjim porezom na dohodak građana dodatno oporeziv ostvareni dohodak u 2022. godini veći od 3.719.376 dinara
22008i-porez-na-dohodak-građana-2021

Godišnjim porezom na dohodak građana dodatno oporeziv ostvareni dohodak u 2022. godini veći od 3.719.376 dinara (trostruki godišnji prosek).

Rezidenti Republike Srbije prijavljuju dohodak ostvaren na teritoriji Srbije i van države. Nerezidenti prijavljuju samo dohodak ostvaren u Srbiji.

Računica kreće od oporezive osnovice svake vrste primanja (dohotka) umanjuje se za plaćeni porez i doprinose, za lične odbitke, odbitke za izdržavane članove porodice (ali samo do polovine oporezive osnovice), ako imate manje od 40 godina na dan 31.12.2022. godine imate i dodatno oslobođenje.

Ako su Vaša godišnja neto primanja u 2022. godini, svake vrste (zarada, autorski honorari i sl., prihodi odizdavanja u zakup, od samostalne delatnosti) osim dividendi i kapitalnih dobitaka veća od 3,7 miliona dinara, proverite da li ste obveznik godišnjeg poreza.

O Izmenama u načinu podnošenja poreske prijave PPDG-2R.  

Tehnički se menja način oporezivanja. Suštinski se ne menja ništa.  

Sa načina oporezivanja rešenjem, prelazi se na samooporezivanje.

Prvo, PU po službenoj dužnosti, postavlja Poresku prijavu za nas, na portal ePorezi i unosi podatke iz službenih evidencija koje ima. (Poreskih prijava koje sadrže naš jmbg).

Rok da PU obavi ovaj posao je najkasnije 01.04. tekuće za prethodnu godinu.

Zatim, mi, poreski obveznici u roku za podnošenje PPDG-2R prijave a to je 15.05. dužni smo da izmenimo ili dopunimo podatke

u delu koji nisu tačni i da podnesemo prijavu.

Istovremeno treba i da platite porez.

Od 2023. godine na isplaćene prihode u 2022. godini, ako godišnji porez na dohodak plaćaće se istovremeno sa podnošenjem poreske prijave, do 15.05. naredne godine. Ako poreski obveznik do 15.05. ništa ne preduzme povodom postavljene PP od strane

poreskog organa, biće zadužen u skladu sa podacima kojima raspolaže PU.

PU će podneti poresku prijavu za Vas.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn