Kada pausalci probiju limit

Jedan od uslova za ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje promet manji od 6 miliona dinara godišnje. Ova granica definisana je u samom Zakonu o porezu na dohodak građana.
Nimi stručnost

U slucaju kada preduzetnik tokom godine probije ovaj limit potrebno je pogledati član 42. Zakona o porezu na dohodak gradjana kojim je definisan prestanak prava na paušalno oporezivanje na sledeći način:

„Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti kome je utvrđeno pravo na paušalno oporezivanje, ovaj način oporezivanja koristi dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje, odnosno da izmenjeni uslovi isključuju pravo na paušalno oporezivanje.“

O probijanju limita svakako ste dužni da obavestite Poresku upravu.

S obzirom na razmenu informacija između poslovnih banaka i ove institucije, Poreska uprava u određenom broju slučajeva doneće rešenje i bez obaveštenje od strane preduzetnika.

Zakon dalje definiše:

„U slučaju iz stava 5. ovog člana, nadležni poreski organ će rešenjem naložiti obvezniku iz stava 5. ovog člana vođenje poslovnih knjiga od polovine tekuće godine ili od početka naredne godine.“

Dakle, ukoliko se utvrdi da ste prestali da ispunjavate uslove za paušalno oporezivanje, time što ste probili limit od 6 miliona dinara prihoda tokom jedne kalendarske godine, Poreska uprava će vam rešenjem naložiti da vodite poslovne knjige.

Ukoliko ste limit probili u prvoj polovini godine, dobićete rešenje da vodite poslovne knjige od 1. jula. Ukoliko se to desilo u drugoj polovini godine, bićete dužni da vodite poslovne knjige od 1. januara naredne godine.

Sve do tog datuma, vi ste i dalje paušalno oporezovani i nastavljate da se ponašate kao paušalac. Izuzev u jednom slučaju – ulaska u sistem PDV-a.

Ukoliko u toku 12 meseci ostvarite promet u zemlji veći od 8 miliona dinara, vrlo je moguće da ste postali obveznik PDV-a. Ukoliko se to desi, samim činom ulaska u sistem PDV-a po sili zakona, ne možete više biti paušalno oporezovani. Posledice nastupaju ne od polovine tekuće odnosno početkom naredne godine već – sutradan.

Dan nakon što ste ostvarili tkz „oporezivi“ promet veći od 8 miliona postali ste obveznik PDV-a, niste više paušalac i počinju da teku vaše nove obaveze.

U ovom slučaju ne treba da čekate da vam obavezu vođenja poslovnih knjiga utvrdi Poreska uprava rešenjem.

Prestanak prava na paušalno oporezivanje proizvodi nekoliko važnih posledica po vaše poslovanje:

  • obavezu vođenja poslovnih knjiga
  • plaćanje poreza na stvarni prihod
  • nemogućnost raspolaganja gotovinom bez dokumentacije o nameni i svrsi

Jedan od prvih koraka koje treba da preduzmete je da izaberete knjigovođu.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn