Prefakturisanje zavisnih troškova zakupa

Firme zakupodavci, koje izdaju svoj poslovni prostor drugim firmama, često ugovaraju naplatu zavisnih troškova zakupa
writing-1149962_1280

Jasno je da za usluge zakupa firma zakupodavac treba da izda račun firmi zakupcu. Ukoliko je zakupodavac obveznik PDV-a, u računu će obračunati PDV na iznos zakupnine po stopi od 20%. Firma zakupac ima pravo da zaračunati PDV odbije, ukoliko prostor koristi za obavljanje delatnosti i ako su ispunjeni svi opšti uslovi za odbitak PDV.

Račun za usluge zakupa izdaje se poslednjeg dana u mesecu odnosno poslednjeg dana perioda za koji se vrši fakturisanje (kvartalno, polugodišnje, godišnje).

Međutim, u momentu izdavanja računa za zakup, zakupodavci uglavnom ne raspolažu računima za režijske troškove (računi još nisu stigli).

Prefakturisanje zavisnih troškove zakupa za poslovni prostor za koji zakupodavac fakturiše zakupninu zakupodavcu vrši se tkz knjižnim zaduženjem. Na osnovice iz računa za komunalije primenjuje se stopa PDV-a od 20%. Kaže se da zavisni troškovi zakupa „dele istu sudbinu“ kao i glavni promet – a to je zakup prostora. To znači da se na osnovice iz računa obračunava PDV po istoj stopi po kojoj je oporezovan i zakup (20%) čak i kada je u originalnom računu PDV obračunat po stopi od 10%.

Knjižno zaduženje izdaje se nakon prijema računa za troškove koji se prefakturišu.

Na primer, pretpostavimo da je ugovoren zakup poslovnih prostorija na iznos od 100.000,00 dinara, uz mesečno plaćanje. Zakupodavac je izdao račun za uslugu davanja u zakup poslovnog prostora za april 2019. godine dana 30.04.2019. U računu je prikazao sledeće stavke:

Usluga zakupa poslovnog prostora za mesec april 2019. godine …………… 100.000,00 din
PDV po stopi od 20% ………………………………………………………………………… 20.000,00 din
Ukupno za uplatu ……………………………………………………………………………. 120.000,00 din

Do sredine maja meseca, zakupodavcu su pristigli računi za struju i grejanje za poslovni prostor koji izdaje u zakup, sa sledećim podacima:

Električna energija ……………10.000,00 din
PDV po stopi od 20% …………. 2.000,00 din
Ukupno …………………………. 12.000,00 din

Grejanje  …………………………  1.000,00 din
PDv po stopi od 10% …………… 200,00 din
Ukupno …………………………… 1.200,00 din

Zakupodavac sastavlja knjižno zaduženje 17. maja. U njemu prikazuje osnovice iz originalnih računa koje je primio od komunalnih preduzeća, i na njih obračunava 20% poreza.

U knjižnom zaduženju prikazuje sledeće podatke:

Zavisni troškovi zakupa za april 2019. godine ……………………..11.000,00 din
PDv po stopi od 20% ………………………………………………………… 2.200,00 din
Ukupno za uplatu …………………………………………………………….13.200,00 din

Dakle, još jednom naglasavamo da se prilikom iskazivanja podataka u knjižnom zaduženju na osnovice iz originalnih računa primenjuje stopa PDV koja se obračunava na uslugu zakupa (20%), s obzirom da se smatra da se prefakturisanjem zavisnih troškova zakupa vrši povećanje naknade za promet usluga zakupa (naplata zavisnih troškova zakupa sa poreskog aspekta ima isti tretman kao naplata zakupnine).

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn