Paušalac

Kako registrovati preduzetničku radnju

Ako ste doneli odluku da pokrenete sopstveni biznis, a da Vaš oblik organizovanja bude preduzetnik predstoji Vam proces koji smo Vam detaljno predstavili u ovom vodiču za registraciju

Test samostalnosti za preduzetnike

Da li preduzetnik preteži deo prihoda ostvaruje od jednog klijenta i da li od poslodavca zavisi godišnji odmor preduzetniku, od 1. marta 2020. utvrđivaće se kriterijumima testa samostalnosti za preduzetnike

Nimi stručnost

Kada pausalci probiju limit

Jedan od uslova za ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje promet manji od 6 miliona dinara godišnje. Ova granica definisana je u samom Zakonu o porezu na dohodak građana.