Kupovina od fizičkih lica

Pored nabavki od preduzetnika i pravnih lica ponekad se dešava da se neko dobro nabavi od fizičkog lica koje nije registrovano za obavljanje delatnosti. Sta je dozvoljeno u takvom slucaju i da li ste dužni da platite porez?
kupovina od fizickih lica

Ukoliko fizičko lice ostvari prihod po osnovu prodaje predmeta lične svojine u okviru upravljanja i raspolaganja tom imovinom (od slučaja do slučaja) ne postoji obaveza plaćanja poreza na dohodak građana.

U Mišljenju Ministarstva finansija br. 414-00-47/2012-04 od 12.10.2012. godine navodi se sledeće:

“Prodaja „od slučaja do slučaja“ znači da fizičko lice vrši promet uz naknadu (prodaju) predmeta sopstvene imovine i da je promet sporadičnog karaktera (prodaja ad hoc), s tim da je obveznik (fizičko lice) dužan da isplatiocu prihoda podnese odgovarajuću verodostojnu dokumentaciju, odnosno dokazno sredstvo da prodaje pojedine predmete sopstvene imovine. U tom smislu kao dokazno sredstvo može da se prihvati svaki verodostojni dokument, odnosno dokazno sredstvo iz kojeg neosporno proizilazi činjenica da se radi o predmetima sopstvene imovine (račun, izjava o vlasništvu i sl.)”

Prema tome, važno je u konkretnom slučaju utvrditi da li to fizičko lice prodaje dobro nasumično, od slučaja do slučaja, ili je u pitanju stalna aktivnost. Razlika je u tome da li lice prodaje predmet svoje imovine u okviru upravljanja i raspolaganja tom imovinom ili se, recimo, bavi sakupljanjem određenih stvari radi dalje prodaje.

Ukoliko se fizičko lice bavi prodajom u vidu stalne aktivnosti, prihod od takve prodaje je predmet oporezivanja porezom na dohodak građana.

Primeri

Fizičko lice koje se nekada bavilo proizvodnjom prodaje mašinu koja mu je ostala nakon što je zatvorio firmu. Ne može se reći da je ovo stalna aktivnost, već sporadičan slučaj, što znači da ne postoji obaveza plaćanja poreza.

Ili, pravno lice koje se bavi proizvodnjom i prodajom predmeta od plastike otkupljuje predmete od plastike od fizičkih lica radi dalje prerade, pri čemu fizička lica prodaju isključivo plastiku koji je predmet njihove lične imovine. Dakle, u pitanju je prodaja “od slučaja do slučaja” i ne postoji obaveza plaćanja poreza.

Međutim, kada fizičko lice prikuplja npr. iskorišćene stvari i prodaje ih kontinuirano, u tom slučaju se radi o stalnoj aktivnosti i prihod koje fizičko lice tom prilikom ostvari predmet je oporezivanja porezom na dohodak građana.

Zaključak

Firma koja kupuje predmete od fizičkih lica je dužna da svaki put proceni o kakvom je slučaju reč.

Napominjemo da je isplatilac prihoda dužan da porez obračuna, obustavi i uplati na propisani račun. Prema tome, ukoliko kupite dobro od fizičkog lica i bili ste dužni da obračunate i uplatite porez, a propustili ste da to uradite, snosićete eventualne sankcije.

Važno je imati na umu da Poreska uprava u svakom konkretnom slučaju utvrđuje sve činjenice koje su od značaja za opredeljenje poreskog tretmana prihoda koje ostvari fizičko lice.

Dakle, budite oprezni prilikom kupovine od fizičkog lica. Svaki put procenite da li je u pitanju sporadična prodaja predmeta lične imovine ili fizičko lice vrši neregistrovanu delatnost. Takođe, obezbedite dokaz da je fizičko lice zaista vlasnik imovine koju prodaje (ugovor o kupoporodaji, račun, izjava o vlasništvu).

Izvori: aktivasistem.com

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn