Poreske olakšice za zapošljavanje 2022.

Novi i stari podsticaji za zapošljavanje
Poreske olakšice za zapošljavanje 2022
 1. Povećanje neoporezivog iznosa sa 18.300 na 19.300 dinara mesečno
 1. Smanjenje stope doprinosa za pio sa 25,5% na 25%
 1. Produžetak starih olakšica za zapošljavanje radnika gde poslodavac ima pravo na povraćaj plaćenog poreza i to:

  • 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica;
  • 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica;
  • 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica

   Uslov: Novozaposlenim licem smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci.
 1. Produženje prelaznog režima za kvalifikovana novozaposlena lica

  • Produžetak prelaznog režima se odnosi samo na poslodavce koji na dan 31. decembra 2020. godine imaju najviše 30 zaposlenih. Budući da ovi poslodavci stiču pravo na poreske olakšice za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2025. godine, olakšice se produžavaju na dodatne tri godine, i to u sledećim procentima:
   • 2023. godini efektivnih 50% poreza i 75% doprinosa
   • 2024. godini efektivnih 40% poreza i 65% doprinosa
   • 2025. godini efektivnih 30% poreza i 55% doprinosa
 1. Nova kvalifikovana novozaposlena lica smatraju se i lica koja u toku 2019, 2020. i 2021. godine nisu bilo u radnom odnosu, već su u navedenim godinama poslovala kao preduzetnik. Mala napomena ovde je da niste morali sve vreme da poslujete kao preduzetnik. Glavni uslov je da u ovim godinama niste bili u radnom odnosu (ni u jednom trenutku ili ni jedan dan) kako biste mogli da iskoristite pravo na olakšice.

  • Ukoliko ispunjavate ove uslove imate mogućnost da od 1. januara 2022. godine do 30. aprila 2022. godine uđete u radni odnos u vašem DOO- u ili kod poslodavca i ostvarite pravo na olakšice u naredne četiri godine ukoliko vaš poslodavac zadovoljava kriterijume za olakšice odnosno da ima manje ili 30 zaposlenih radnika
 1. Nove olakšice za zapošljavanje od 01.03.2022. godine

  • Za zaradu, višu od propisane, isplaćenu novozaposlenomlicu može se ostvariti oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa efektivno 70% (70% poreza i 100% doprinosa za PIO) zaključno sa zaradom isplaćenom 31. decembra 2024. godine.

   Tri uslova:
   • radni odnos mora biti zasnovan u periodu od 01. marta do 31. decembra 2022. godine,
   • zaposleni nije bio osiguranik u periodu od 2019. godine do 28. februara 2022. godine, ni kao radnik ni kao preduzetnik,
   • bruto I zarada zaposlenog mora da bude veća od 76.500 dinara, odnosno da kao početnu platu ovom licu morate dati neto zaradu ~55.000 dinara,  dok će visina poreza i doprinosa koje budete plaćali za novozaposleno lice biti ekvivalentna tome kao da im uplaćujete minimalac.
 1. Oslobođenje od obaveze plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana za mlađe od 40 godina.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn