Minimalna neto zarada u 2022. godini

U 2022. godini, minimalna neto zarada zaposlenih po radnom satu iznosiće 201,22 dinara.
Minimalna neto zarada

Minimalna neto zarada zaposlenih iznosiće, po mesecima, u 2022. godini:

MesecFondNeto zarada
januar168             33.804,96
februar160             32.195,20
mart184             37.024,48
april168             33.804,96
maj176             35.414,72
jun176             35.414,72
jul168             33.804,96
avgust184             37.024,48
septembar176             35.414,72
oktobar168             33.804,96
novembar176             35.414,72
decembar176             35.414,72
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn