Članarina za 2023. godinu – Privredna komora Srbije

Privredna komora Srbije donela je Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2023. godini
Privredna komora Srbije

Privredna komora Srbije donela je Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2023. godini. Ova Odluka objavljena je u Službenom glasniku RS br. 139/2022.

U članu 3. Odluke navodi se da su članovi Komore svi privredni subjekti (pravna i fizička lica), koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije.

U članu 4. definisan je iznos članarine koji plaćaju članovi razvrstani u grupe prema ostvarenom prihodu u 2021. godini i veličini na dan sastavljanja redovnog finansijskog izveštaja za 2021. godinu:

Grupa obveznikaOstvaren godišnji poslovni prihod (RSD)Mesečni iznos članarine (RSD)
Imikro pravna lica                600,00 + 1/12 od 0,004% poslovnog prihoda
IImala pravna lica                3.600,00 + 1/12 od 0,004% poslovnog prihoda
IIIsrednja pravna lica          43.000,00 + 1/12 od 0,004% poslovnog prihoda
IVvelika pravna lica          160.000,00 + 1/12 od 0,004% poslovnog prihoda

Članovi koji imaju poslovni prihod manji od 20 miliona dinara ne plaćaju varijabilni deo članarina (0,004% poslovnog prihoda u mesečnim tranšama).

Mesečna članarina Komori ne može preći 185.000 din odnosno 1/12 izdataka za članarine koji se priznaju u poreskom bilansu (0,1% od poslovnog prihoda). Iz tog razloga, članovi čiji je prihod manji od 7,2 miliona dinara plaćaće mesečni iznos članarine koji je manji i od fiksnog dela (600 dinara) s obzirom da je fiksni deo veći od poreski priznatog izdatka za ove firme.

S obzirom na to da obračun visine članarine podrazumeva različita pravila, savetujemo privrednim subjektima da za određivanje svoje obaveze koriste kalkulator članarine na satu Privredne komore Privredna komora Srbije/Obračun visine jedinstvene članarine (pks.rs)

Trenutno je dostupan kalkulator članarine za 2021, 2022. i 2023. godinu. Nakon unosa PIB-a ili matičnog broja firme na sajtu se generiše nalog za plaćanje, u kojem su, osim iznosa članarine na mesečnom nivou, upisani i svi ostali podaci za plaćanje.

Podsećamo da je Ustavni sud odbacio inicijativu da se naplata članarine proglasi neustavnom, i time potvrdio da su svi privredni subjekti članovi Privredne komore, koji su dužni da plaćaju članarinu.

Izvor: PKS.RS

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn