Instrukcije o prijavi privremenog prekida rada fiskalne kase usled godišnjeg odmora

Ukoliko firma neće biti aktivna zbog korišćenja godišnjeg odmora, takav privremeni prekid neophodno je prijaviti i to 24h ranije
Privremeni prekid fiskalne kase

Na sajtu Poreske uprave je objavljeno obaveštenje o tome kako treba da postupaju privrednici, koji zbog korišćenja godišnjeg odmora, privremeno obustavljaju obavljanje delatnosti.

Ukoliko firma neće biti aktivna zbog korišćenja godišnjeg odmora, takav privremeni prekid neophodno je prijaviti i to 24h ranije, preko portala ePorezi.

U nastavku citiramo pomenuto obaveštenje:

„Obveznici fiskalizacije koji u vreme korišćenja godišnjeg odmora neće obavljati delatnost i izdavati fiskalne račune, treba da o tome obaveste Poresku upravu podnošenjem prijave sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije.

Prijavu PGJO podnose elektronski posredstvom portala ePorezi, na sledeći način:

Prijavljivanje datuma početka korišćenja godišnjeg odmora:

Odabirom „Tekstualnog unosa“, nakon čega se u okviru sekcije „Podaci o podnosiocu“ u polju 1.1 – „Vrsta prijave“ bira opcija 3. – Promena podataka iz registra, koja se koristi za privremenu odjavu poslovnog prostora i poslovne prostorije ili izmenu prethodno prijavljenih podataka;

Potom se pristupa određenom poslovnom prostoru odabirom oznake poslovnog prostora kod kojeg se vrši promena podataka u registru;
U polje 2.12 – Datum početka privremenog prestanka – unosi se podatak o datumu početka godišnjeg odmora.


Prijavljivanje datuma završetka korišćenja godišnjeg odmora:

Odabirom „Tekstualnog unosa“, nakon čega se u okviru sekcije „Podaci o podnosiocu“ u polju 1.1 – „Vrsta prijave“ bira opcija 3. – Promena podataka iz registra, koja se koristi za privremenu odjavu poslovnog prostora i poslovne prostorije ili izmenu prethodno prijavljenih podataka;


Potom se pristupa određenom poslovnom prostoru odabirom oznake poslovnog prostora kod kojeg se vrši promena podataka u registru;
U polje 2.13 – Datum završetka privremenog prestanka – unosi se podatak o datumu završetka godišnjeg odmora.


Podaci o navedenim promenama (datumu početka i datumu završetka godišnjeg odmora) prijavljuju se Poreskoj upravi najkasnije 24 sata pre nastanka promene.“

Izvor: purs.gov.rs

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn