Novi pravilnik o kamatnim stopama

NOVI PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA „VAN DOHVATA RUKE“ ZA 2019. GODINU
Percentage-icon-3D-white-on-red-background-3d-illustrationSimonBrunS

Ministarstvo finansija Republike Srbije je u Službenom glasniku broj 13 of 28. februara 2019. godine objavilo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su za svrhe utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica za 2018. godinu u skladu sa principom „van dohvata ruke“. Kamatne stope su sledeće:

1.    Za banke i davaoce finansijskog lizinga:

 • 2.72% na kratkoročne kredite u RSD
 • 3.64% na kredite u EUR i dinarske kredite denominovane u EUR
 • 5.05% na kredite u USD i dinarske kredite denominovane u USD
 • 2.98% na kredite u CHF i dinarske kredite denominovane u CHF
 • 3.91% na kredite u SEK i dinarske kredite denominovane u SEK
 • 4.25% na kredite u NOK i dinarske kredite denominovane u NOK
 • 1.92% na kredite u GBP i dinarske kredite denominovane u GBP
 • 1.41% na kredite u RUB i dinarske kredite denominovane u RUB.

2.    Za druga privredna društva:

 • 4.98% na kratkoročne kredite u RSD
 • 5.69% na dugoročne kredite u RSD
 • 2.71% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR
 • 2.90% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR
 • 7.61% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF
 • 3.08% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD
 • 4.12% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Ove kamatne stope će se primenjivati za utvrđivanje prihoda i rashoda od kamata u skladu sa principom „van dohvata ruke“ pri sastavljanju poreske prijave i poreskog bilansa za 2019. godinu. Za svrhe poreske prijave i poreskog bilansa za 2018. godinu, u primeni ostaje postojeći Pravilnik koji propisuje kamatne stope za 2018. godinu.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn