Sistem eFaktura, kako mu pristupiti

Od 01.07.2022. godine, počinje druga faza implementacije Sistema elektronskih faktura (SEF) u Republici Srbiji.
Sistem efaktura

U ovoj fazi, subjekti javnog sektora po prvi put će izdavati i dostavljati subjektima privatnog sektora fakture za dobara i usluge u elektronskoj formi. Ovako izdate i poslate fakture dužni su da prime subjekti privatnog sektora i dobrovoljni korisnici SEF-a, u koje spadaju:

  • preduzetnici u sistemu PDV-a,
  • fizička lica u sistemu PDV-a,
  • privredna društva u sistemu PDV-a,
  • sva druga lica u sistemu PDV-a koja ne spadaju u javni sektor (opšti nivo države i javna preduzeća),
  • preduzetnici i privredna društva koji nisu obaveznici PDV-a ali su morali da se registruju na SEF da bi poslali račun svom kupcu koji pripada javnom sektoru (tkz dobrovoljni korisnici).

Da bi bili u mogućnosti da ispune ovu obavezu, lica sa spiska moraju se registrovati na SEF do 01.07.2022. godine. Ovo ne važi za dobrovoljne korisnike, s obzirom da su oni ovaj korak već obavili i ne treba da ga ponavljaju.

Prvu registraciju na SEF mora da obavi zakonski zastupnik (preduzetnik ili direktor privrednog društva). Preduslov za registraciju jeste da zakonski zastupnik ima otvoren nalog na portalu za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs. 

Na ovom državnom servisu vrši se identifikacija zakonskog zastupnik. Identifikacija se može obaviti pomoću kvalifikovanog elektronskog sertifikata (elektronskog potpisa).

Ukoliko iz bilo kog razloga ne možete ili ne želite da se identifikujete sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, za potrebe registracije možete koristiti mobilnu aplikaciju ConsentID. Za identifikaciju uz pomoć mobilne aplikacije potrebni su vam kredencijali koje možete dobiti u ispostavama Pošte Srbije.

Takođe, možete koristiti i mešavinu ova dva pristupa – prvi put se logovati kvalifikovanim elektronskim sertifikatom direktora, preuzeti parametre za ConsentID aplikaciju, i dalja logovanja na portal bazirati na korišćenju aplikacije za mobilni telefon.

Detaljno uputstvo o registraciji na SEF možete pronaći ovde.

Izvor: efaktura.gov.rs

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn