Obavezno imenovanje i rad korona redara u trgovinama na malo

Uvedeno je obavezno imenovanje lica (korona redara) od strane direktora kompanije, koje će se baviti kontrolom nošenja ličnih zaštitnih maski u trgovinskim objektima.
redari u trgovinama na malo

Izmenama i dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID 19 ( član 7, Sl. glasnik RS, br. 126/20) uvedeno je obavezno imenovanje lica (korona redara) od strane direktora kompanije, koje će se baviti kontrolom nošenja ličnih zaštitnih maski u trgovinskim objektima.

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinu na malo dužni su da obezbede da u objekte u kojima se obavlja trgovina na malo, odnosno u objekte u kojima se prodaje roba ili pružaju usluge u trgovinskim centrima ili slične objekte u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, ne ulaze, odnosno da u njima ne borave lica koja ne nose lične zaštitne maske.

Pravna lica i preduzetnici dužni su da na vidnom mestu postave obaveštenje da nije dozvoljen ulazak, odnosno boravak lica bez ličnih zaštitnih maski.

Poštovanje pomenute uredbe kontrolisaće predstavnici Sektora za inspekcijske poslove u Ministarstvu zdravlja koji imaju pravo da u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl. glasnik RS, br. 68/20) primene kaznene odredbe propisane u članu 81. pomenutog zakona.

Izvor: Privredna komora Srbije

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn