Usaglašavanje potraživanja i obaveza (IOS)

Približava se period završnih računa. Jedna od pripremnih radnji je usaglašavanje potraživanja i obaveza sa dobavljačima i kupcima, kako bi se otkrile greške. Zakon propisuje da su pravna lica i preduzetnici dužni da pre sastavljanja finansijskih izveštaja usaglase međusobna potraživanja i obaveze što se dokazuje odgovarajućom ispravom.
IOS obrazac

Približava se period završnih računa. Jedna od pripremnih radnji je usaglašavanje potraživanja i obaveza sa dobavljačima i kupcima, kako bi se otkrile greške. Zakon propisuje da su pravna lica i preduzetnici dužni da pre sastavljanja finansijskih izveštaja usaglase međusobna potraživanja i obaveze što se dokazuje odgovarajućom ispravom.

Zakonom je propisano da je poverilac dužan da, pre sastavljanja finansijskih izveštaja, dostavi dužniku spisak neplaćenih obaveza.

Isprava kojom se dokazuje usaglašenost nije propisana, ali se u praksi koristi izvod otvorenih stavki (IOS) i predstavlja spisak svih neplaćenih računa na određeni dan, koji firma šalje svojim kupcima i dobavljačima.

Zakonom nije utvrđen tačan datum kada se vrši usklađivanje, već je samo propisano da se to radi pre sastavljanja finansijskih izveštaja. Treba nastojati da se presek vrši tako da bude obuhvaćen što duži period poslovne godine, jer je u tom slučaju veća objektivnost usaglašenog stanja. U praksi su to najčešće 31. oktobar ili 30. novembar.

Ako dužnik ne odgovori na dostavljeni dokument o usaglašavanju, smatra se da je poverilac izvršio svoju obavezu usklađivanja. Preporuka je da se IOS dostavlja preporučeno poštom kako bi poverilac imao dokaz o ispunjenju obaveze.

IOS obrazac može da se dostavlja i elektronski, s obzirom da Zakon o računovodstvu dozvoljava da se dokumentacija sastavlja u elektronskom obliku, i treba da bude potpisan elektronskim potpisom ili drugom identifikacionom oznakom ovlašćenog lica.

Značaj usaglašavanja potraživanja i obaveza

IOS obrazac je značajan i zanemarivanje ove obaveze može imati velike posledice. Propisane su visoke novčane kazne, a pored toga firma može da pretrpi i druge posledice zbog netačnog stanja u knjigama.

Ukoliko pravno lice kao poverilac ne dostavi svom dužniku odgovarajuću ispravu kojom prikazuje stanje neplaćenih računa čini privredni prestup za koji je propisana kazna od 100.000 do 3.000.000 dinara.

Za odgovorno lice u pravnom licu propisana je kazna od 20.000 do 150.000 dinara.

Kazna za preduzetnika iznosi od 100.000 do 500.000 dinara.

IOS obrazac, s druge strane, može da posluži i kao dokument kojim se priznaje dug, te ima važnu ulogu u postupku naplate potraživanja. Potpisivanjem IOS-a prekida se rok zastarelosti, tako da zastarelost iznova teče. Ako je zastarelost već nastupila, smatra se da je izvršeno odricanje od zastarelosti i da su stvoreni uslovi da se ponovo traži naplata duga.

Zato je u interesu svakog poslovnog subjekta da obezbedi ispunjenje obaveze usklađivanja stanja sa svojim partnerima kao jednu do ključnih aktivnosti prilikom sastavljanja završnog računa i njegovog realnog prikazivanja.

Izvor: aktivasistem.com

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn